Personel administracyjno - gospodarczy

Pomoc nauczyciela:

  • Ewa Olczyk

Intendentka:

  • Karolina Cieśla

Kucharka:

  • Teresa Mizgała - Bukowska

Pomoc kucharki:

  • Joanna Wójcik

Woźne oddziałowe:

  • Renata Klimas
  • Urszula Pośpiech