Plac przedszkolny

Przy przedszkolu wydzielony jest duży plac zabaw, wyposażony w urządzenia rekreacyjne dla dzieci.