Uczymy się ratować i pomagać | 2014-11-27

dodane przez: Katarzyna Korgól

27 listopada uczennice z kl. III Gimnazjum Nr 1 w Koniecpolu wraz z nauczycielką p. Moniką Sroką oraz p. Katarzyna Stefaniak przeprowadziły w naszym przedszkolu szkolenie pt. "Uczymy się ratować i pomagać". Treści przekazywane były w taki sposób, aby przedszkolaki jak najwięcej mogły zrozumieć, zapamiętać, a przede wszystkim zastosować w przyszłości, gdy zajdzie taka potrzeba. Część wiedzy dzieci już posiadały, np. znały numery telefonów alarmowych, wiedziały, co należy zrobić, gdy się skaleczą. Same podkreśliły, że o skaleczeniach, stłuczeniach zawsze informują osoby dorosłe, np. mamę, babcię, panią w przedszkolu. Dowiedziały się natomiast, co to znaczy, że ktoś jest nieprzytomny, kiedy i po co dzwoni sie na pogotowie ratunkowe, jak prawidłowo rozmawiać z dyspozytorem z pogotowia. Bardzo chętnie uczyły się układać osoby w pozycji bocznej ustalonej i z wielką uwagą obserwowały pokaz sztucznego oddychania.

Dzieci były żywo zainteresowane omawianą tematyką i obiecały, że gdy tylko pójdą do domu, zapytają rodziców, czy potrafią udzielić pierwszej pomocy. Wszak wiemy, że czasami życie ludzkie może zależeć właśnie od nas i od tego, czy umiemy pomóc.

Wstecz