Rekrutacja | 2017-04-11

dodane przez: Katarzyna Korgól

                Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu,

ul. Pułaskiego 11/19

informuje,

że od dnia 10.04.2017 r. do dnia 24.04.2017 r. przyjmujemy wnioski o przyjęcie do przedszkola dzieci w wieku 3,4,5,6 lat  

na nowy rok szkolny 2017/2018 r.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych RODZICÓW po odbiór wniosków o przyjęcie dziecka do naszego  przedszkola. Wypełnione wnioski należy złożyć u dyrektora przedszkola do dnia 24.04.2017 r., godz. 16.00.

 

             HARM0NOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin 

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 

10.04.2017 r. 

do

24.04.2017 r.

od 

16.05.2017 r.

do 

29.05.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 i 158 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59)

 

 

 

 

25.04.2017 r.

 

 

 

 

 

 

30.05.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

26.04.2017 r.

 

31.05.2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 02.05.2017 r.

do 10.05.2017 r.

od 01.06.2017 r.

do 08.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych.

 

11.05.2017 r.

 

09.06.2017 r.

 

Wstecz

Brak zdjęć