Informujemy, że Przedszkole nr 1 będzie pełniło dyżur wakacyjny dla dzieci     z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2 w dniach od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r. w budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Zamkowej 8.

Dyżur w sierpniu pełnić będzie Przedszkole nr 2 w swojej placówce.

Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżury wakacyjne do przedszkoli w terminie od 06.06.2022 r do 20.06.2022 r.

/Wnioski są do pobrania na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola/

Należy złożyć osobne wnioski do Przedszkola nr 1 na lipiec i do Przedszkola nr 2 na sierpień.

Prosimy o podanie dokładnego terminu pobytu dziecka w przedszkolu, godzin pobytu i ilości posiłków.

Pierwszeństwo przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny mają dzieci, których oboje rodziców pracuje lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jest pracujący.