#

Aby dzieci dobrze zrozumiały znaczenie swoich praw, już kilka dni wcześniej wykonywały zadania związane z tą tematyką. Następnie zdecydowały, które prawo chcą wspólnie zobrazować. Efekt działań to dekoracja wykonana z prac grupowych oraz objaśnianie dzieci - dzieciom, co oznacza zilustrowane przez nich prawo.