Szanowni Rodzice!
Zakończyło się składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021. O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do przyjęcia dziecka do przedszkola będziemy Państwa informować telefonicznie lub mailowo w dniu 18.03.2020 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 (prosimy czekać na informacje).

Potwierdzenie woli zapisu dziecka, które zostało zakwalifikowane przez komisję rekrutacyjną do przyjęcia do naszego przedszkola należy przesłać tylko drogą mailową w dniach 23.03.2020 - 30.03.2020 na adres :

przedszkole1koniecpol@onet.pl

 

Treść maila:

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ...(imię i nazwisko dziecka).......... do Przedszkola nr 1 w Koniecpolu.   

                                                                                                 ( podpis rodzica/opiekuna prawnego: imię i nazwisko)

 

Aby mieli Państwo pewność, że potwiedzenie woli dotarło na skrzynkę mailową Przedszkola nr 1 w Koniecpolu, będziemy odsyłać Państwu informacje zwrotne.