Sprawozdanie finansowe Przedszkola nr 1 w Koniecpolu za 2018 rok znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Koniecpol, w zakładce Sprawozdanie finansowe.

 

Do góry
Następny