"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" Priorytet 3

Kierunek interwencji 3.1.

Program mający na celu zakup nowości wydawniczych do przedszkola i promowanie czytelnictwa wśród dzieci.