#

Dziś przedszkolaki gościły u siebie policjantów z Komisariatu Policji w Koniecpolu. Panowie przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz przybliżyli dzieciom specyfikę pracy policjanta. Rozmawiali z dziećmi na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę oraz jakie numery alarmowe powinien znać każdy, aby wezwać pomoc w razie potrzeby. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy. Dużą atrakcją był także radiowóz policyjny, który zaparkował na terenie naszego przedszkola.